KENALI LEBIH MENDALAM SIAPAKAH MAKHLUK AL-JASSASAH INI…MOHON BACA DAN SEBARKAN…SEMOGA BERMANFAAT…

AL-JASSASAH : MATA-MATA SI DAJJAL

Diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, dia berkata:

“Aku mendengar penyeru Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam menyeru untuk solat jemaah. Aku keluar ke masjid lalu solat bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Aku berada di saf kaum wanita yang berada di belakang kaum lelaki.

Setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam menyelesaikan solat, beliau duduk di atas mimbar dan beliau tertawa, beliau bersabda:
“Hendaklah setiap orang tetap berada ditempatnya.”

Setelah itu beliau bertanya:
“Tahukah kalian, kenapa aku mengumpulkan kalian?” Mereka menjawab:
Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.

 

Beliau bersabda:
“Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian kerana harapan atau rasa takut, tetapi aku mengumpulkan kalian kerana Tamim Ad-Dari dahulunya orang Nasrani lalu dia datang dan berbai’ah dan masuk Islam.”

Dia menceritakan suatu hadith padaku, sama seperti hadith yang aku ceritakan kepada kalian tentang Masih ad Dajjal.

Dia menceritakan kepadaku bahawa tiga puluh orang dari kabilah Lakham dan Judzam naik perahu. Gelombang lautan telah mempermainkan mereka di laut selama sebulan lalu mereka ditolak ketepi ke suatu pulau di lautan sehingga matahari tenggelam. Mereka duduk berhampiran perahu lalu masuk ke pulau tersebut.

Image result for tamim ad dari

Seekor binatang menemui mereka, banyak bulunya, mereka tidak tahu manakah kemaluannya dan manakah duburnya kerana terdapat banyak bulunya.

Mereka bertanya: “Celakalah engkau, makhluk apakah engkau ini?”
Ia menjawab:
“Aku adalah Al-Jassasah.”
Mereka bertanya:
“Apakah itu Al-Jassasah?” (Tanpa menjawab soalan), ia berkata:
“Wahai kaum, pergilah kamu kepada seseorang di hujung kampung sana, dia merindukan khabar dari kalian.”

Saat ia menyebut nama seseorang pada kami itu, kami takut jangan-jangan ia adalah syaitan.
Kami segera pergi hingga memasuki sebuah perkampungan, ternyata di sana ada orang yang sangat besar yang tak pernah kami lihat orang sebesar itu, paling kuat dan tangannya terbelenggu di leher, antara lutut dan mata kakinya terbelenggu besi.

Kami berkata:
“Celakalah kamu, apakah sebenarnya engkau ini?”
Ia menjawab:
“Kalian telah mengetahui, apakah aku ini, maka sekarang beritahukan padaku siapakah kalian?”

Mereka menjawab:
“Kami dari Arab, kami naik perahu. Saat gelombang sedang menghebat, kami dipermainkan selama sebulan ditengah lautan, kemudian kami ditolak ke tepi pulau ini.

Waktu kami sedang duduk berhampiran perahu lalu kami masuk ke pulau.
Seekor haiwan menemui kami, bulunya lebat, tidak jelas mana kemaluannya dan mana duburnya kerana terlalu banyak bulunya.

Kami bertanya:
‘Celakalah kau, apakah sebenarnya engkau ini?’
Ia menjawab:
‘Aku adalah Al-Jassasah’.
Kami bertanya:
‘Apa itu Al-Jassasah?’ (Tanpa menjawab soalan), ia berkata:
‘Wahai kaum, pergilah kepada seseorang di hujung kampung, dia merindukan khabar kalian’.

Lalu kami segera menuju kearahmu dan kami jadi takut padamu, kami rasa tidak selamat, jangan-jangan kamu adalah syaitan”.
Ia berkata:
“Beritahukan padaku tentang kurma Baisan.”

Kami bertanya:
“Tentang apakah yang engkau tanyakan ini?”
Ia berkata:
“Aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah ia sudah berbuah?”
Kami menjawab:
“Ya.”
Ia berkata:
“Ingat, ia hampir tidak membuahkan hasil lagi.”
Ia berkata:
“Beritahukan padaku tentang Danau Thabari.”
Kami bertanya:
“Tentang apakah yang engkau tanyakan ini?”
Ia menjawab:
“Apakah ada airnya?” Mereka menjawab:
“Airnya banyak.”
Ia berkata:
“Ingat, airnya hampir akan habis.”
Ia berkata:
“Beritahukan kepadaku tentang mata air Zughar.”
Mereka bertanya:
“Tentang apakah yang engkau tanyakan ini?”
Ia berkata:
“Apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercucuk tanam dengan air itu?”
Kami menjawab:
“Ya, airnya banyak dan penduduknya bercucuk tanam dengan air itu.”
Ia berkata:
“Beritahukan padaku tentang Nabi orang-orang buta huruf, bagaimana keadaannya?”
Mereka menjawab:
“Dia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yathrib (Madinah).”
Ia bertanya:
“Apakah orang-orang Arab memeranginya?”
Kami menjawab:
“Ya.”
Ia bertanya:
“Apa yang mereka lakukan terhadapnya?”
Lalu kami memberitahunya bahawa beliau menang keatas bangsa Arab di sebelahnya dan mereka mentaatinya.
Ia bertanya pada mereka:
“Itu sudah terjadi?”
Kami menjawab:
“Ya.”
Ia berkata:
“Ingat, sesungguhnya itu baik bagi mereka untuk mentaatinya.”
Ia berkata lagi:
“Aku akan beritahu kepada kalian siapakah aku.
Aku adalah ‘Al-Masih (Dajjal)’ dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar lalu aku akan keluar. Aku melintasi bumi, aku tidak membiarkan satu perkampungan pun kecuali aku singgahi selama empat puluh hari kecuali Makkah dan Thaibah (Madinah), keduanya telah diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satunya, malaikat membawa pedang kuat menghadangku, menghalangiku dari tempat itu dan di setiap jalannya terdapat malaikat-malaikat penjaga.”
Fatimah berkata: “Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda seraya memukulkan tongkat pendek beliau ke mimbar:
“Inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah (maksud beliau Madinah).” (Sahih Muslim, no. 5235, Musnad Ahmad, no. 26084)

Imam An-Nawawi mengatakan:
“Dinamakan Al-Jassasah kerana binatang itu ditugaskan untuk tujuan tajassus atau menjadi mata-mata dan menyelidiki untuk mencari pelbagai berita yang akan diberikan kepada Dajjal.”
(Syarah Sahih Muslim, juz XVII, hlm. 104)

Dalam Sunan Abu Daud, no. 3767, dikatakan bahawa Al-Jassasah itu adalah seorang wanita yang kepalanya dan kulitnya ditutupi bulu yang banyak dan lebat.

Wallahu a’lam.

Semoga bermanfaat.

Sumber:Aimandhuha

Leave a Reply